Türkiye Cumhuriyeti

Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Vize Müracaatları Hakkında Duyuru , 02.01.2017

Vize harcı müracaat esnasında peşin alınmakta olup, başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

6458 sayılı kanunun sağlık sigortalarına ilişkin hükmüne göre, ülkemize gelmek için vize başvurusu yapacak yabancılardan vize süresince aşağıda belirtilen asgari koşulları kapsayan sağlık sigortası talep edilmektedir.

 

1- Ani rahatsızlık ve hastalıklara ilişkin tıbbi tedavi teminatı (asgari teminat limiti 30.000 Euro),

2- Sigortalının tedavinin verilebileceği en yakın sağlık kuruluşuna seyahati veya nakli,

3- Sigortalının taburcu olduktan sonra ikamet adresine nakli,

4- Vefat eden sigortalının nakli.